Az XM Bróker 30$, az IronFx pedig 25$ befizetés nélküli ingyen bónuszt ad mindenkinek!

30$ Free from XM and 25$ free from IronFx to everyone!

IronFx 25$ Ingyen!

Az IronFx 25$ befizetés nélküli kezdőbónuszt ad minden új ügyfélnek!

XM offers 30$ for free

  XM offers its clients multiple additional incentives to start trading and keep on trading, starting with a $30 no deposit bonus. In other words, we give you $30 worth of credit just for opening your first Real Account, allowing you to test our products and services by starting to trade with no investment and no risk.

 • No deposit required
 • Automatically credited to your account
 • All profits earned can be withdrawn
 • Available to all new clients
 • No hidden terms

XM 30$ bónusz!

  Az XM számos ösztönző lehetőséget kínál ügyfeleinek annak érdekében, hogy minél többen kezdjék el és folytassák a kereskedést weboldalunkon. Ezek közé tartozik többek között a 30 USD-os letét nélküli bónusz is, ami valójában annyit jelent, hogy megajándékozzuk Önt 30 USD értékű kredittel az első éles számlája megnyitásáért. Ennek segítségével úgy próbálhatja ki termékeinket és szolgáltatásainkat, hogy befektetés és kockázat nélkül kezdi el a kereskedést.

 • Nincs szükség tőke befizetésre
 • Automatikusan jóváírjuk az Ön számláján
 • Az összes megszerzett nyereség felvehető
 • Minden új ügyfelünk számára elérhető
 • Nincsenek rejtett feltételek

Az elemzések helyességének mérése

Hiába lehetne a döntési alternatívák jövőbeli hatásait tetszőleges pontossággal előre jelezni, részcélok alapján helyes döntést akkor sem lehetne hozni. A helyes kategória ugyanis ez esetben még definiálatlan. Feltételezve azonban, hogy a cél egyértelműen adott, vagyis a döntések helyessége objektíven mérhető, felvetődik a kérdés, hogyan lehet ezek után az előrejelzések helyességét megítélni? Az előrejelzés célja a valóságot jellemző tényezők jövőbeli értékeinek oly módon történő megadása, hogy a tényleges és prognosztizált értékek közötti eltérés (hiba) minimális legyen. Tökéletes előrejelzés esetén tehát a hiba nulla lenne. Tökéletes előrejelzés azonban nincs, hiszen pl. mindig található egy új tényező, melynek hatását még nem vették figyelembe a prognózis megalkotásánál. Így azt kell feltételezni, hogy az az előrejelzés a jobb, amely esetén a hiba kisebb. Ha az eddigiek alapján adott probléma esetén két elorejelző módszer közül akarunk választani, akkor azt kell favorizálni, amely az ismert adatok alapján a kisebb hibaszint elérését biztosítja. Amennyiben a gyakorlatban mégis mindkét módszert alkalmazzuk, gyakran előfordul, hogy a hibaérték szerint rosszabbnak ítélt módszer hozza a jövőben a helyesebb eredményeket. A konklúzió nem lehet más, minthogy a hibaminimalizálásban, mint a döntési kritériumban megfogalmazott objektív cél - hasonlóan a döntéshozatal problematikájához - nem kellő árnyaltsággal került meghatározásra. Egy ideális hibadefiníciónak ugyanis az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie: ha az ismert esetekre számított hiba csökken, akkor az ismeretlen esetekre (jövőre, tesztadatokra) számított hibaszintnek is csökkennie kell. Csak az ily módon lefektetett hibadefiníció nyújthat biztosítékot arra, hogy az előrejelző módszerek közötti választás az alkalmazás szintjén is megállja a helyét. Ilyen hibadefiníciót azonban eddig még senkinek sem sikerült találnia, s feltehetően nem is létezik, hiszen ehhez eset-specifikusan, de legalább átlagosan tudni kellene, hogy mekkora hiba kell, hogy maradjon az előrejelzésben az ismert adatok alapján, hiszen ezek tökéletesen soha nem képesek jellemezni egy előrejelzendő jelenséget. Áthidaló megoldásként a következő hibadefiníció javasolható: feltételezve, hogy az ismert adatokat két csoportra (tanulás, teszt) osztjuk, legyen igaz, hogy a tanulásra felkínált adatcsoport alapján meghatározott ok-okozati szempontból védhető, előrejelző összefüggés mind a tanulásra, mind az eddig ismeretlennek számító teszt adatcsoportra azonos mértékű átlaghibát biztosít. Az így leszűkített megoldáshalmazon belül kell keresni a minimális hibaszintet, vagyis a hiba-optimumot. Ez a hibadefiníció egyrészt biztosítja a tanulás folyamán talált összefüggés maximális általánosíthatóságának, másrészt a szükséges mértékű specializációjának közelítését.

Árfolyamelemzés statisztikai módszerekkel

Az árfolyamok csak három dolgot "tehetnek": növekedhetnek, csökkenhetnek vagy stagnálhatnak. Egy időszakban történő változás a "trend". Árfolyamváltozások sorozatából sokféleképpen lehet trendet képezni. Meg lehet tenni ugyanis, hogy két vonallal összekötjük a legalacsonyabb, illetve a legmagasabb pontokat és így hozzájutunk az "árfolyamcsatornához", vagy statisztikailag is megtehetjük ezt különböző ökonometriai módszerekkel, például regressziószámítással. A piaci árfolyamok általában nem egyenes vonal mentén mozognak, az árfolyammozgásokban sok az ingadozás. Ebben tükröződnek az árfolyamokra ható különféle tényezők, így a kormányprogramok, a politikai események, a kereslet és kínálat rövid távú változásai, az érzelmek és félelmek, valamint egyszerűen az üzleti tevékenység. A statisztikusok mindezt " zajnak " nevezik. A chart elemzőnek, hogy az adatokat a leghatékonyabban használja fel, a trend körül megjelenő " zajt " (véletlen elemeket) bizonyos mértékig ki kell szűrnie. Azzal, hogy az árfolyammozgásban megtestesülő információk torzítása nélkül a lehet legtöbb zajt kiszűri, az elemző növelheti hatékony és nyereséges üzleti rendszer kifejlesztésének valószínűségét. A legegyszerűbb és legismertebb módszer a " zaj " kiküszöbölésére az árfolyam-alakulás görbéjének kisimítására a mozgóátlag. Ez a módszer csak a számok közötti összefüggésekre és ezek az összefüggések kapcsolatának erősségére irányítja. Az árfolyamelemzés statisztikai módszerekkel csak általánosítja az adatokat, nem tükrözi az objektív ok-következmény kapcsolatokat.

A technikai elemzés alapfeltevései

a.) Az ármozgás trendszerű.
Ez az alaptétel a technikai analízis egész módszertanának az alapja. A piac akkor tanulmányozható, ha trendszerű, függvényszerű kapcsolat tételezhető fel, szemben a kaotikus piaccal, melyet ilyen módszerekkel nem lehet tanulmányozni. Nem lehet a tradicionális elemzési módszereket alkalmazni, ha egyik pillanatról a másikra véletlenszerűen, kaotikusan változik valaminek az ára nulla és végtelen között. Azonban a modern rendszerdinamikai kutatások felhívták a figyelmet a többé-kevésbé determinált összefüggések kaotikusba történő átalakulásának lehetőségére. A trendszerű ármozgásnak két következménye van. Az első, hogy az éppen jellegzetesen érvényesülő trend igen valószínűen tovább folytatódik, s általában nem csap át hirtelen ellentétébe, azaz kizárja, hogy kaotikusan viselkedjék a piac. A másik következmény, hogy az érvényes mozgási tendencia lelassulva addig tart, míg nem kezdődik egy ellentétes irányú mozgás.

b.) A piac mindent kifejez.
Ez az alaptétel a legfontosabb a technikai elemzésben. Elfogadása az egész elemzés módszertanának alapját jelenti, ez teszi értelmessé az ilyen irányú kutatásokat. Lényege: bármilyen tényező, amely az értékpapírok árát befolyásolja - legyen az gazdasági, politikai, pszichológiai - , kifejeződik az árak és a volumenek alakulásában. Szűkítve azt is mondják, hogy az árakban kifejeződik minden. (A volumeneket azonban ilyen esetekben is a piachoz tartozó belső jellemzőként tartjuk számon.) Azaz az ármozgásoknak a külső tényezők valamilyen változása felel meg. Ez azonban nem egyértelmű leképzés, mert ugyanazt az ár- és volumen-dinamikát a külső tényezők más konstellációja is eredményezheti. Ezen alaptétel következmény, hogy a piac dinamikájának tanulmányozása során elsősorban az árak és volumenek mozgását kell figyelembe venni. Az árgörbék és a kiegészítő indikátorok analízise során a technikai elemző azt kívánja elérni, hogy a piac maga mutassa meg mozgásának legvalószínűbb irányát. Vagyis az árak alakulásának dinamikájából következtetünk a piaci résztvevők viselkedésére.
Ez az alapfeltevés bizonyos értelemben ellentéte a fundamentális elemzésnek, amelyben az alapvető figyelmet a külső tényezők tanulmányozására fordítják, s azoknak analízise révén konklúziókat vonnak le a piac mozgására. Eszerint tehát, ha a kereslet nagyobb, mint a kínálat, a fundamentális elemző ebből az ár növekedésére következtet. A technikai elemző konklúziója viszont mintegy fordított: ha az ár növekszik, akkor a kereslet nagyobb a kínálatnál.

c.) A történelem ismétli önmagát.
A technikai elemzés abból indul ki, hogy a piac dinamikáját érintő törvényszerűségek igen szoros kapcsolatban állnak az emberi pszichika tanulmányozásának tudományával, a pszichológiával. E szerint az árgörbés tanulmányozási módszerek, melyeket az elmúlt száz évben fejlesztettek ki a piac pszichikai állapotának legfontosabb jellegzetességeit tükrözik. Mindenek előtt jelzik, hogy az adott pillanatban milyen a piac hangulata: bika- vagy medve hangulat uralkodik. S miután ezek a modellek a múltban már igazolást nyertek, feltételezhetik, hogy a jövőben is működni fognak. Ezek ugyanis az emberi pszichikát tükrözik, s ezek az évek múlásával nem változnak. Ez utolsó feltevést, miszerint a történelem ismétli önmagát egy latin mondással, helyettesíthetjük: "Historia est magister vitae" - a történelem az élet tanítómestere, azaz a jövo megértéséhez a kulcsot a múlt tanulmányozása szolgáltatja.

1. EUR/USD intraday 30 perces alapú support-resistance (mikrotáv) spekuláció:
A rendszer az EUR/USD range-ek leüzleteléséből profitál. A spekuláció lényege, hogy napon belüli support és resistance szinteket definiálva nyitni pozíciót. Kizárólag egy irányban, rövid max. 35 pontos stop/loss-szal. A nyitott pozíció felére a profit target 50-75 pont között van, a másik 100 pont felett. Az EUR/USD-én éles support és resistance szintek vannak, amelyeket figyelembe vesz a piac.
A rendszer lényege technikai elemzésen alapszik, amely ellenállási szinteket jelöl meg.

2. Technikai analízis alapján javasolt hosszú távú pozíciók rendszere (EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY)
A technikai elemzések eredménye egy árfolyamábra felismerése, következtetés az árfolyamgörbe jövőbeni alakulására. A következtetés eredménye javaslatnyitási szintre, pozícióra, stop loss-ra, profit target-ra.
Például, ha technikai alapon a dollár/jen relációban a várakozás, hogy az árfolyam 105.00-ig emelkedik, a kulcs szint 115.00. A pozíció paraméterei: eladás szint 115.00, stop/loss 150 ponttal feljebb, tehát 116.50, profit target 105.50. A leüzletelésre a javaslat, eladás 115.00, rövidített stop/loss 115.30-on, ha rossz volt az elképzelés és az ár 116.50 fölé emelkedik, 30 pont veszteséget realizáltunk. Ellenkező esetben újra el kell adni 115.00-ön és ha visszafordul az ár, akkor megint vesztünk 30 pontot, 150 pontot akkor veszítünk, ha a piac ezt a tartományt ötször futja be. További nehézség, ha éjszaka éri el a piac a 115.00-ös eladási szintet. Ezt a nyitott pozíciós állománytól függően éjszakára kiadott megbízásokkal lehet megoldani.
A technikai megközelítés kritikája

A trendek létezésének megkérdőjelezése A Véletlen Séta Teóriája: dióhéjban csak annyi, hogy az árak mozgása véletlenszerű és előre jelezhetetlen. E teóriának az alapja a hatékony piaci hipotézis, ami azt állítja, hogy az árak véletlenszerűen ingadoznak a belső értékük körül. Azt is tartja, hogy a legjobb piaci stratégia egyszerűen csak: venni és megtartani nem pedig, legyőzni a piacot. Az senkinek nem kétséges, hogy minden piacon van véletlenszerűség, de egyáltalán nem reális, hogy minden ármozgás véletlenszerű. A hatékony piac minden résztvevőjének egyformán áll rendelkezésére minden piaci információ:- ilyen piac a gyakorlatban nincsen így a Véletlen Séta is csak egy tetszetős teória. Ez azon területek egyike, ahol a gyakorlati megfigyelés és tapasztalat sokkal hasznosabbnak bizonyul, mint a kifinomult statisztikai technikák, amelyek bármit be tudnak bizonyítani. (Az informatika elméleti tételei szerint a megfigyelés és a tapasztalat egyfajta heurisztikának tekinthető és ez pedig önmagában is egy matematikai érvényű hozzárendelés, vagyis elméletileg semmiben nem különbözik a statisztikai típusú hozzárendelésektől).

Technikai analízis

A technikai analízis célja a piaci dinamika tanulmányozása révén az árak jövőbeni mozgásirányának előrejelzése. Az árdinamika megismeréséhez a technikai elemzés különböző módszereket vesz igénybe. Ezek szoros kapcsolatban állnak egymással, s egy többé-kevésbé egységes elméletet alkotnak. Az elemzés fegyvertárához tartozik az árak, a volumenek és a nyitott pozíciók volumenének tanulmányozása. E három főbb tényező közül a szakemberek elsődlegesen fontosnak az árak dinamikáját tartják, a többi tényezőt általában csak az ármozgások irányának helyességre vonatkozó állítások alátámasztására használják. A technikai elemzés alaptételei azokat a közismert szabályszerűségek, amelyek elfogadása vagy elvetése minden tőzsdei elemző szuverén joga.

Devizaspekulációs (System trading) rendszerek (Néhány példa)

1. USD/JPY rövidtávon (max. 2 nap) 30 perces alapon pozíciót nyitó spekuláció:
A rendszer a rövidtávú 100-150 pontos USD/JPY trendelmozdulásokból profitál. A pozíciót 0,5 millió USD/JPY-vel javasolt nyitni. Nyitás reggel 8 órától számított USD/JPY (maximum + minimum)/2 ą10 pontos szinteken, illetve pontosan akkor, amikor a 30 perces alapú piaci záróár áttöri a szintet. A pozíció stopja 20-40 pont vagy fordítás. A nyitott pozíció első felének (0,25 USD) profit target-je 75 pont, második 150 pont. Lényegileg ez az üzletelési rendszer abból indul ki, hogy az USD/JPY árfolyama volatilis, átlagosan 80-100 pontot mozog naponta. Ebben az esetben a fordítások költsége áll szemben a profit target nyereségével. Havi átlagos profit várakozás 100 pont, évi 1200. A rendszer veszteségszintje naponta maximum 30 pont.


2. USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF, rövidtávú 60, 240 perces alapú spekulációk
System trading alapon nyitható rövid közép és hosszú távú pozíciók.

Technikai indikátorok leüzletelése, adatbázison optimalizált paramétereik alapján. Elképzelések: mozgóátlagok (sima, exponenciális, súlyozott), stochastic, CCI, MACD rendszerek leüzletelése, fix stoppal és target-tel. Naponta átlagosan 1 pozíciót nyitnak ezek a rendszerek ( 8-16 óráig) , ami úgy is kialakulhat, hogy valamelyik napon 2-3-at, tehát fordítani kell, valamely napon egyet se. Ezeknek a pozícióknak átlag 30-50 pontos stopjuk van, devizpáronként különböző profit target-jük (120-180 pont). A nyereség várakozása egy ilyen rendszernek, évente átlag 750-1250 pont. Maximálisan kockázati szint egy ilyen rendszerrel 250-300 pont/év. Ha egy rendszer eléri a -300 pontot abba kell hagyni a követését, illetve lényeges, hogy időzíteni kell, feltételekhez kell kötni az indítását a rendszer leüzletelésének. Ezeket a rendszer optimalizálása során lehet kiszámítani. Lényeges szempont, hogy a 300 pontos devizánkénti veszteség erejéig, devizapáronként egyszerre több rendszer is követhető, ilyenkor persze egyik oldalról növekszik a nyitott pozíciós állomány, a kockázat. Felgyorsul a portfolió veszteség, nyereség ritmusa.

Egyidejű és utólagos jelzőszámok

Az egyidejű és az utólagos jelzőszámok megmutatják a gazdaság fejlődésének általános irányát és igazolják vagy tagadják az előrejelző mutatók által implikált trendet vagy változást. Ezek a jelzőszámok megmutatják, hogy milyen mérvű változás zajlott, illetve zajlik le a gazdaságban. Egy jelentés közzététele nyomán a piacok gyakran gyorsan reagálnak, mivel a befektetők észreveszik, hogy a növekvő vagy mérséklődő aktivitás az előzetes jelzőszámok korábbi jelzéseit megerősítette. Így az egyidejű és az utólagos jelzőszámokat gyakran használják az üzleti ciklus meredekségének és irányának előrejelzésére.

Előrejelző mutatók

Az előrejelző mutatók előzetes jelzéseket adnak a gazdaság egészségéről az elkövetkezendő hónapokban. Tükrözik az üzleti ciklus változásait és így a kamatelemzők számára korai figyelemfelhívó jelzésrendszert képeznek a kamatlábváltozások azonosításához. A gazdaság különböző szektoraira vonatkozó gazdasági információk némelyike már előzetesen felhasználható a gazdaság egészségi állapotának és az üzleti tevékenység élénkségének mérésére. A szövetségi kormány egy sor ilyen statisztikát egyetlen indexbe foglalt, amelyet az előrejelző mutatók indexének neveznek. Bár ezek a jelzőszámok segítenek más változók előrejelzésében is, ezeket néha nehéz előrejelezni. Ennek egyik oka, hogy ezek általában igen érzékenyek bármiféle zavarra és különösen ingadozók. Sok közülük olyan várakozásokhoz kötődik, amelyek meglehetősen gyorsan változnak.

Gazdasági információk

A piacelemzőt állandóan bombázzák a gazdaság állapotára, az árfolyamok változásaira, a gazdaság jövőbeni tevékenységét jelző és a monetáris növekedés tényeire és adataira vonatkozó információkkal. Elemzőként sikere attól a képességétől függ, hogyan tudja szétválasztani a relevánsát az irrelevánstól és a relevánsnak kellő súlyt tud-e adni.

Az árfolyamok közgazdasági elemzése

A közgazdasági (fundamentális) árfolyamelemzés a hitelkereslet és kínálat, valamint a rögzített kamatozású értékpapírok ezekből eredő árfolyamának előrejelzési folyamata. Tartalmazza a gazdasági információ, a politikai erőviszonyok és a befektetők viselkedésének egyidejű értékelését és ezek egymásra hatását. Nem kísérelhetek meg alapos értékelést adni, hogy mennyi hitel áll rendelkezésre, illetve, hogy az erőforrások hogyan áramlanak a gazdaságban, valamint nem elemezzük a befektetői viselkedés és a politikai erőviszonyok szubjektív értékelését sem. Ez a fejezet listát kínál az olvasónak a gazdasági információkról és érzékelteti mindegyik elem fontosságát. A lista nem teljes. Egész könyveket szentelnek ennek a témának, mi ezt terjedelmi korlátok miatt nem tehettük meg. Az a reményünk azonban, hogy az olvasó az itt leírtakból elegendő kóstolót kap ahhoz, hogy kellően értékelje a téma fontosságát és bonyolultságát, és így érdekeltté válhat a saját maga által végzett további ismeretszerzésben.

Fundamentális elemzés

A fundamentális elemzés a makro- és mikrokörnyezetben érvényes összefüggéseket veszi figyelembe az árfolyamok meghatározásánál. A fundamentális elemzés az ár alakulását meghatározó kereslet-kínálati tényezőkre koncentrál. Ezek várható jövőbeni alakulását prognosztizálja, vagy az erre vonatkozó prognózisokat használja. A fundamentális elemzés tehát az áralakulások jövőbeni alakulásának okát kutatja, igyekszik következtetéseket levonni, illetve támpontot kapni a mai döntéséhez. Az adott valuta belső értékét keresik. Szerintük az árfolyam nem más, mint a jövőbeni jövedelmek diszkontált értéke. A módszert a biztos alapok elméletének is nevezik. A fundamentális elemzés három lépcsőben történik, és ennek során az árfolyamokat befolyásolni képes tényezők három szféráját vizsgáljuk.
Az elemzés a következő szinteken megy végbe: a gazdaság és a piac egésze; gazdasági ágazatok; adott valuták szintjén.

A gazdaság egészének vizsgálata során a valuta-elemzőt az érdekli, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet, valamint annak jövőbeli alakulása milyen hatással van a befektetők várakozásaira. A gazdasági növekedés, a fogyasztás és a beruházások, az infláció ráta, munkanélküliség, költségvetési egyensúly és a fizetési mérleg-egyensúly alakulása áll a makroökonómiai vizsgálatuk központjában. Az ágazatok elemzésére azért van szükség, mert a gazdaság egészének helyzetétől az egyes ágazatok eredményei gyakran eltérhetnek, ezért még fellendülés esetén is előfordulhat, hogy a vizsgált ágazatban éppen ellenkezőleg recesszió tapasztalható, másrészt egy egy vállalat tevékenysége általában erősen korrelál az ágazat egészének helyzetével. Megnyitásukat technikai szintekhez, vagy technikai indikátorokhoz ajánlott kötni. A fundamentális elemzések eredménye az a várakozás, hogy egyik deviza a másikkal szemben erősödni vagy gyengülni fog egy bizonyos szintről. Véleményünk szerint, ahhoz, hogy egy jól sikerült fundamentális elemzés profitábilis legyen, ahhoz pozícionálni kell az árfolyamgörbén. Meg kell határozni a nyitási és zárási szinteket, a stop/lossokat, profit/targetokat.

Rövidtávú fundamentális elemzések, napon belüli spekulációra vonatkozóan a következőképpen hangzanak: a dollár az euróval szemben ma gyengülni fog, mert a legutóbbi ECB kamatemelés hatására a Német IFO index a várt értéknél kedvezőbb lesz, mert a Dow Jones ipari index esni fog a 11100-as technikai szintről, amire a piac dollár eladással fog reagálni. Tehát EUR/USD vétel, a kérdés az, hogy hol, milyen szinten vállaljunk napon belül pozíciót, mekkora stoppal és mekkora profit/targettal. Amikor az EUR/USD naponta akár 200 pontot is mozoghat, akkor indokolt óvatosnak lenni és limitálni a lehetséges veszteség szintet. Akárhol, akármilyen árfolyamszinten eladni nem szabad, az is biztos, hogy stop/loss-t tartani kötelező.

Hosszú távú pozícióknál 100-200 pontos stop tartása nélkül többnyire esélytelenek vagyunk a devizapiacon. Azonban itt alkalmazni lehet a rövid stop és az adott szinten újra pozíció nyitás stratégiáját. Devizaportfoliók esetében a fundamentális elemzések alapján nyitandó pozíciók arányát minimum 25%-os súllyal ajánlott figyelembe venni. A 25 % felénél nagyobb részt - számításaink szerint - a hosszú távú spekulációkban kell elhelyezni.

Devizapiaci spekuláció és kockázatkezelés

A devizapiaci kereslet és kínálat folyamatos mozgásban tartja a devizaárfolyamokat. A folyamatos érdeklődés a vételi és eladási keresztárfolyam szintet árjegyzésenként változtatja. A devizapiacot befolyásoló összes információval a piaci résztvevők egyike sem rendelkezik, azonban a piac minden információt feldolgoz és beépít az árfolyamokba. A devizapiac megvalósította az elméleti közgazdászok álmát, a tökéletes piacot. A devizapiaci keresletet és kínálatot a gazdasági és politikai hírek, események, várakozások folyamatosan mozgásban tartják, ezek esetenként meglepetésszerűen érik a piacot. A devizapiaci spekulációnál mindig fel kell készülni arra, hogy a pozíciónyitást követően az árfolyam dinamikusan elmozdulhat. Rendkívül szélsőséges esetben a devizapárt a piacon a pozíciónyitást követően akár száz ponttal feljebb vagy lejjebb is jegyezhetik. Véleményünk szerint stop/loss-t minden pozíciónyitásnál alkalmazni kell, egyrészt, hogy mérsékeljük a kockázatát a rendkívüli árfolyam elmozdulásokból származó veszteségnek, másrészt ne szoruljunk be beláthatatlan ideig egy kedvezőtlen szinten nyitott pozícióba.
Alapvető kockázati eleme a devizaspekulációnak a devizakereskedő fegyelmezetlensége, stratégiát nélkülöző következetlen üzletelése. Ez a típusú kereskedő a stop/loss megbízásokat nem használja, vagy szakadatlanul módosítja. Kapkodva rányit a veszteséget rejto pozíciókra, javítani szándékozik a nyitási szintet, azonban csak tovább növeli a veszteségrealizálás lehetőségét, a nyitott pozíciós állományt. Folyamatosan koncepció nélkül a teljes fedezeti összeget használja pozíciónyitásokra. Ezeket a tévedéseket a piac általában rövidtávon megtorolja.Lényege a devizaspekuláció kockázatainak számbavétele, elemzése, diverzifikációja, illetve stratégiákon alapuló eredményes spekulatív üzletelési elképzelések megvalósítása. A portfolió szemléletben történő devizaspekuláció instrumentumai (spot, határidő, opció) olyan magas kockázatú pénzügyi termékeket takarnak, amelyek behatárolható kockázat mellett rendkívül magas - más pénzügyi befektetési instrumentumokkal elképzelhetetlen - éves nyereség realizálására adnak lehetőséget. A részvényportfoliókhoz hasonlóan a devizaportfolióknak sincs kockázatmentes fix hozama. A spekulációnál az üzleti tervhez hasonlóan várható veszteséget és várható nyereséget lehet egymással szembeállítani. A devizaportfoliót leginkább egy részvényalapú spekulációhoz lehet hasonlítani, azzal az alapvető különbséggel, hogy a devizapiac ellentétben a tőzsdékkel sohasem zár be, ár mindig van a piacon, tehát a megbízások folyamatosan élnek változtatásukra mindig van lehetőség. A maximális likviditás által pedig a veszteség határa folyamatosan kalkulálható.[1]


A portfolió szemlélető devizaspekuláció kalkulációs alapja az éves kockázati szint, amely meghatározza a portfolióba szereplő eszközök arányát, számát, kockázatát, a hozzájuk rendelt valószínűségeket. Különböző időtávokra történő üzletelés. A mikro táv napon belül néhány perces, órás pozíciók tartását jelenti. A rövidtáv napon belül (maximum 2 nap), európai kereskedési időre szorítkozik. A középtávú üzletelés hetes pozíciókat, hosszú távú üzletelés havi, illetve éves devizapozíciókat jelent. A devizaspekulációra szánt fedezeti összeg felhasználásának pozíciónkénti súlyozása. A portfolió egy-egy stratégiájához rendelt nyitott pozíciós állomány meghatározása, változtatása.A pozíciónyitásokat megelőzően a stratégiákhoz rendelt stop/loss, profit/target, szintek pozíciónyitás előtti meghatározása. Annak a végiggondolása, hogy egy devizapozícióval maximálisan mekkora részt kockáztatunk az alapösszegből. A devizaspekulációs tevékenység kockázatát alapvetően diverzifikálja, ha a portfolió különböző alapstratégiák szerint is meg van osztva. Fundamentális alapon, a világgazdasági folyamatok elemzését figyelembe véve devizapozíciót vállalni. Ezeket az elemzéseket, a technikai szinteket definiálva lehet leüzletelni.Devizaspekulációs rendszerek leüzletelése (system trading). Ezek programokkal leírható stratégiák, amelyek alapvetően a devizapiaci árfolyamok, a kamatok, a tőzsdei indexek folyamatos mozgását elemezve készülnek. Matematikai eszközökkel leírhatóak, eredményességük deviza adatbázison tesztelt. Lényegileg generálják a vételi és eladási szignálokat.Technikai analízisre alapított üzletelés, a technikai analízis eszközrendszerét, ismeretanyagát kamatoztatva, az árfolyamgörbék, árfolyam ábrák, trendvonalak, ellenállási szintek felismerésével és leüzletelésével foglalkozik. A kockázatot jelentősen csökkenti, ha a devizakereskedő a spekulációs rendszereket képes fegyelmezetten, szakszerűen kivitelezni. Fölösleges kockázatot nem vállal, betartja a stop/loss-kat. A portfolió folyamatos üzletenkénti nyomon követése. Ez lényeges, mert ez határozza meg a portfolió ciklusait, azt hogy mennyivel lehet nyitni az adott időszakban. Különböző üzletkötők saját elképzeléseik alapján nyitott pozícióikkal, csökkenthetik a spekuláció kockázatát, feltéve, ha az integráltan szerepel a portfolióban, eredményes és szabályozott. Devizakereskedelmi rendszerről beszélünk, ha a pozíciónyitás feltételei meghatározottak, leírhatóak, a nyitási és a zárási szintek konkrétak, a pozíciónak van stop és target szintje. A rendszereken belül keveredhetnek a stratégiák és legtöbbször keverednek is (system trading, fundamentális, technikai). Az a devizakereskedelmi rendszer veszteséges már havi szinten is, amelynek lényege, hogy ha nyitunk egy pozíciót, akár rövidet akár hosszút, ha nyereséges, akkor átlagosan már 0 és 10 pont között lezárjuk, ha veszteséges, akkor 100-200 pont stop/loss-ig tartjuk magunkat a rossz elképzeléshez, aztán realizálunk veszteséget. Ez a stratégia abból a felismerésből táplálkozik, hogy így 20 alkalomból 18-19-szer profitról lehet beszélni, azonban a huszadik pozíciónál 200-300 pontos veszteség jön és természetesen nem 1 millió USD-vel, hanem 5 millióval. Ennek elkerülésére nem csak az a lényeg, hogy rendszereink legyenek, hanem azoknak nyereségesnek kell lenniük.

Pozíciógörgetés

A spot Forex piacon minden egyes üzletet, kereskedést a tranzakciótól számított második üzletnapon (T+2) számolnak el, kivéve az USD/CAD-ra kötött ügyleteket, mivel azokat a következő nap (T+1) számolnak el az Amerikai Egyesült Államokban. Például, ha egy devizakereskedő kedden elad 1,000,000 angol fontot, akkor ezt az összeget csütörtökön kellene teljesítenie a vele szemben lévő félnek, feltéve, hogy a pozíciót, még a nyitás napján bezárták, különben görgetésre kerül a pozíció és egy nappal tovább tolódik az értéknap. Alapvető szolgáltatásnak számít minden online brókernél a nyitott pozíciók görgetése amennyiben a pozíciók a nap végén nem kerültek lezárásra. Ebben az esetben az aktuális overnight kamatok, swap pontok adódnak vagy vonódnak le a pozíció értékéből. Ezen műveletek az amerikai online brókereknél általában délután öt órakor kerülnek sorra, míg az európai, tradicionális brókereknél előfordul, hogy a görgetés csak másnap reggel történik a tőzsde nyitása előtt. Értelemszerűen a pozíciók görgetése, mint szolgáltatás a spot ügyletekre vonatkozik, mivel a forward ügyleteknél eleve számolunk a swap pontokkal. A görgetési vagy más néven overnight kamatokat a Bankközi piacon történő kamatmozgások határozzák meg, és tulajdonképpen ugyanúgy kereskedhetők, mint más instrumentuma Forex piacon. Sokan csak azért nyitnak pozíciót, hogy a kamattartalmat keressék meg a pozíción. Ezt a fajta kereskedés általában „carrytrade”- nek hívják, mivel a befektető két deviza közül a magasabb kamattartalommal rendelkezőt veszi egy alacsonyabb devizával szemben, így további profitra tehet szert az esetleges árfolyamnyereség mellett. Ez a fajta kereskedés különösen kedvelt a közép kelet európai devizák között, mivel magas alapkamattal rendelkeznek, de ez ugyanígy igaz az angol font, az ausztrál dollárra, és újzélandi dollárra, mivel ezek is magas kamattartalommal rendelkeznek. Leggyakrabban, csak, hogy néhányat említsünk, a GBP/JPY, EUR/JPY, AUD/USD, AUD/JPY, NZD/JPY, EUR/HUF, EUR/TRL devizapárokban kötik az említett „carry-trade”-ket. Mivel most már jól tudjuk, hogy az egyes devizák különböznek tulajdonságaikban, erősségben, amely általában az overnight kamatkülönközetben nyilvánul meg - amit más néven a swap, vagy a pozíciógörgetés költsége - a két deviza között, amely tulajdonképpen az overnight kölcsön vagy lekötési kamat. Abban az esetben, ha valakinek vételi pozíciója van (long), és a vásárol deviza a magasabb kamattartalommal rendelkező, akkor ebben az esetben a pozíciógörgetésekkor minden alkalommal nyer a kamatkülönbözeten, a prémium kapcsolatból kifolyólag relatíve az eladott devizához. Minden további profit vagy veszteség, amely a pozíciógörgetésből ered, és a két deviza közötti kamatkülönbség határozza meg és naponta változik függően az árak és a kamatok alakulásától. Az overnight kamatok mindenki számára publikusak, így mindenki kiszámíthatja, hogy mennyi az adott pozíciójához tartozó kamatnyereség (prémium) vagy veszteség (diszkont). Egyes online brókercégek a pozíciónyitási árfolyamból vonják le a kamatot vagy adják hozzá, mások egyszerűen a kiszámolt kamatösszeget a kereskedési, fedezeti számlára terhelik, levonják vagy hozzáadják.

Tőkeáttételes Kereskedés

A tőkeáttételes kereskedés rendkívül fontos aspektusa az online devizakereskedésnek, akárcsak az online értékpapír illetve határidős kereskedésnek, habár a különbségek elég nagyok lehetnek. A tőkeáttételes kereskedés valójában azt jelenti, hogy a kereskedő elhelyez egy bizonyos összegű fedezetet, amely általában pénz, de esetenként lehet értékpapír vagy kötvény is. Miután a fedezetet elhelyezte a kereskedő, azért, hogy kereskedni tudja a meglehetősen nagy volumeneket, a fedezet egy bizonyos mértéke, mérten a kereskedni kívánt volumenhez tőkeáttételezésre kerül, így meglehetősen nagy összegű kereskedéseket tud végrehajtani. Ebből egyenesen következik, hogy jóval nagyobb profitra tehetnek szert a befektetők, de a vállalt kockázat is ugyanolyan mértékben emelkedik. Az átlagos tőkeáttételi mutató az online Forex brókereknél 50-szeres áttételről indul és maximum 200-szoros szokott lenni; vagyis 10,000 amerikai dollár összegű alapfedezet esetében 50 szeres tőkeáttétellel hozzávetőleg 500,000 dollár értékben tud kereskedni.
A fedezeti letét ellentétben a hiedelmekkel, nem egy részletfizetési letét, foglaló valamilyen pénzügyi termék vásárlására, hanem inkább egy jóteljesítési garancia vagy egy jóhiszeműségi letét, amely azt a célt szolgálja, hogy az esetleges veszteségeket fedezze, illetve a tőkeáttételhez alapot nyújtson, és ebből kifolyólag a kereskedők az alapletétjük többszörösével kereskedhetnek. Általában minden kereskedési program illetve felület rendelkezi fedezet kezelési funkciókkal, adottságokkal, pontosan abból kifolyólag, hogy a devizakereskedés nagy része, illetve más egyéb Forex tranzakciók tőkeáttétellel történnek, amelynek következtében, mint már említettük, többszörösét tudják kereskedni a Forex tevékenységet folytató dealerek, kereskedők. Minden esetben, mielőtt bármilyen tranzakciót kezdeményeznénk a kereskedési felületen vagy programon keresztül, egy automatikus előkereskedési ellenőrzést futtat a program, hogy rendelkezünk-e a megfelelő mértékű fedezettel, ahhoz, hogy a pozíciót megnyithassuk. Csak abban az esetben kerülnek végrehajtásra a kezdeményezett tranzakciók, ha az ügyfél rendelkezik a pozíció megnyitásához szükséges fedezettel, ami fedezi az ahhoz kapcsolódó kockázatot, illetve lehetséges veszteségeket és az online bróker spread költséget. Ezen alapvető funkció mellett minden kereskedő program folyamatosan figyelemmel kíséri az összes nyitott pozíciót, és a piaci árakhoz méri, igazítja azok értékét akár valósidőben, vagy néhány másodperces frissítésekben. Ez a funkció is a kereskedőket hivatott segíteni, hogy megfelelően képben legyenek nettó kitettségüknek, illetve pozícióik értékéit illetőleg, és ha kell ezen információk birtokában cselekedni tudjanak. Abban a váratlan esetben illetve nem kívánt esetben, ha a számlán lévő fedezet a minimális követelményszintnek nem felel meg, akkor egyes programok nem engedik több pénz elvesztését, mint amennyi a számlán van és automatikusan likvidálja az összes pozíciót, más programok engedik a „túlcsordulást”, általában maximálisan 50%-ával haladhatja meg a pozíciók vesztesége az kezdeti alapfedezetet. Az első esetben értelemszerű, hogy a bróker nem vállalja, hogy az ügyfélnek nagyobb kitettsége legyen, mint lehetséges, és így ő sem vállal kockázatot azzal, hogy további hitelt biztosítson az ügyfélnek, amit esetleg nem tud majd az ügyfél később kifizetni. Az utóbbi fedezetkezelési funkció előnye, hogy egy rövidebb ideig tartó mozgás, árkilengés esetén is tudjuk tartani pozícióinkat, viszont rosszabb esetben még többet is veszíthetünk, mint amink van a számlánkon, vagy jó esetben „lapátolunk” még egy kis pénz a számlára és várunk, hogy a dolgok jobbra forduljanak.
A Forex piac, azon belül is különösen a deviza és opció piac különösen kedveltek a spekulánsok által, mivel ezen piacok mérete rendkívül nagy és likvid, továbbá a devizák árfolyamainak megvan az a tulajdonsága, hogy napon belül is meglehetősen sokat mozognak, továbbá trendekbe is rendeződnek, és emellett meglehetősen gyorsan is mozognak, ebből következik, hogy elég gyorsan szerezhető profit, illetve relatíve könnyen lehet visszaszerezni esetleges veszteségeinket. A lényeges különbség a Forex piac és más pénzpiacok között, az hogy ezen a piacon a meglehetősen nagy tőkeáttétel minden piaci szereplőnek elérhető, így nagyobb volumenekkel tud bárki kereskedni, ettől lesz rendkívül likvid a piac. Megfelelő kockázat és fedezetkezelés nélkül a magas tőkeáttétel miatt a kereskedési számlán lévő, illetve a pozíciókon lévő profitok és veszteségek között nagy ingadozások mehetnek végbe, ezért az ilyenfajta üzletelések, főként, ha spekulatív célzattal és nem cash-flow fedezésként történnek, akkor ezen ügyletekben résztvevőknek mindenképpen és kizárólag erre szánt kockázati tőke felhasználása mellett történhet, amelynek elvesztése nem befolyásolja az adott személy anyagi jólétét, megélhetését. Még a komoly tapasztalattal rendelkező kereskedőket is meglephetik, komoly veszteséget vagy profitot okozhatnak a váratlan események, mozgások, amelyek esetlegesen magas fokú spekulatív tevékenységből származnak.

Árjegyzési Konvenciók

A spot kereskedési árakat konvencionálisan két módon szokták jegyezni a nemzetközi deviza piacokon. A jegyzés módja csupán attól függ, hogy az árfolyamot úgy fejezzük ki, hogy az adott devizapár az amerikai dollár értékében kerül kifejezve vagy éppen fordítva, illetve a bázis deviza az a hazai vagy külföldi devizában kerül-e kifejezésre. Az említettek tükrében két-két jegyzési formát tudunk megkülönböztetni, az egyik az Európai illetve az Amerikai jegyzési forma, továbbá a Direkt és az Indirekt jegyzés. Az Európai árjegyzés esetében egy bizonyos külföldi deviza értékét kapjuk egy egységnyi amerikai dollárra, míg az Amerikai árjegyzés esetén dollár értéket kapunk egy egységnyi külföldi devizának. A Direkt jegyzés esetében a hazai deviza értékében kapjuk meg egy egységnyi külföldi deviza értékét. Az Indirekt jegyzés esetében a külföldi deviza értékét kapjuk egy egységnyi hazai devizára. A Bid és Ask jegyzési elnevezések a jegyzést adó dealer/ kereskedő szempontjából kapjuk, vagyis a Bid árfolyamon vásárol tőlünk az árjegyző, tehát mi ezen az áron tudunk neki eladni, míg az Ask árfolyamon ad el nekünk, vagyis mi ott veszünk, amely minden esetbe a magasabb árfolyamot jelenti a bid mellett. Mikor általánosságban beszélünk az árjegyzésekről, a deviza párokról, akkor azt mondhatjuk el, hogy a párban szereplő deviza mindig a bázis deviza, míg a párban hátul szereplő, második deviza az elszámoló/számoló deviza. Lévén, hogy az amerikai dollár még mindig a legdominánsabb deviza a világon, hasonlóan az euró, illetve az angol font, elég gyakran kerül a bázis deviza helyére. Így például sokat találkozhatunk az USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD devizapárokkal. Ezen deviza párok jegyzésekor, azt vehetjük észre, hogy az árak egy amerikai dollár értékéhez vannak viszonyítva. Természetesen vannak kivételek, vagyis nem minden jegyeznek egy dollár értékéhez. Ilyen például az euró, az angol font, az ausztrál dollár is; példaként hozhatjuk fel ezért a GBP/USD, EUR/GBP, GBP/JPY, AUD/USD devizapárokat. Mint minden pénzügyi terméknek, a devizáknak is vannak árai, így a már említett „bid” és „ask” árak azok, amelyeken kereskedni tudunk, mint azt már említettük. A Bid és az Ask árak közötti különbséget hívjuk spread-nek. A spread gyakorlatilag nem más, mint a kereskedés költsége. Másként közelítve meg a dolgot, azt mondhatnánk, hogy a „piac teremtő” (market maker) vagy bróker díja, amiért árat jegyzett nekünk. Ugyan úgy, mint a nagykereskedelmi piacon, a devizákat is öt számjegyig jegyzik, és az utolsó helyiértéket hívjuk egy „pontnak”. Egy EUR/USD jegyzés például így néz ki: 1.2910, ami azt jelenti, hogy egy euró 1.2910 amerikai dollárt ér, vagy másik példaként a GBP/JPY ára 202.50, akkor egy angol font 202.50 japán jent ér. Mindegyik esetben láthatjuk, hogy öt számjegyig jegyeznek, négy illetve két helyiértékig. Mint már említettük a kereskedés, pozíciónyitás „alternatív” költsége a spread, vagyis az eladási és vételi árfolyamok közötti különbség. Ezt demonstrálandó, nézzük meg például az USD/JPY esetét, ahol mondjuk a Bid ár 108.05 és az Ask ár, pedig 108.08. Ebből az látszik, hogy a kereskedés költsége három pont, amely könnyen megkereshető, ha az árfolyam a megfelelő irányba mozdul. Mivel az online brókerek mind a bid és ask árakat valós időben és egyszerre jegyzik, a kereskedők biztosak lehetnek abban, hogy korrekt árat kapnak. Ezzel ellentétben az árutőzsdén előfordulhat, ahol a kereskedőknek előre kell árat kérniük a kereskedni kívánt volumenre, hogy a brókereknek lehetőségük van a kereskedők meglévő pozícióit megtekinteni, és annak tükrében adhatnak más, a piacitól egy-két ponttal eltérő árat. Ez nem történhet meg egy online bróker esetében, mivel azt az árat kapjuk, amit a képernyőn látunk.

Spot kereskedés a Forex piacon

A devizapiacon az egyes devizák mindig párokban kerülnek jegyzésre, ennek következtében minden ügyletnek egyidőben szimultán vételt és eladást kell abszorválni. A devizakereskedés egyik célja vagy oka lehet az, hogy bizonyos mozgásokra spekulálva veszünk, vagy eladunk egy devizát és amennyiben az árfolyam kedvezően alakul, akkor a vásárolt deviza értéke emelkedik az eladottéval szemben és így profit realizálható. Azt azért hozzá kell fűznünk, hogy a kereskedések igen nagy része nem kimondottan spekulatív - hanem inkább valós gazdasági eseményeket takarnak, mint például cash-flow fedezése, vagy nemzetközi kereskedelmi kötelezettséget egyenlítenek ki stb. - még akkor is, ha erre a piacra meglehetősen jellemző a spekulatív tevékenység. Ha valaki vett egy devizát és az ára emelkedik, akkor ahhoz, hogy a pozíción lévő profitot realizálni tudja a devizát el kell adja. Egy nyitott pozíció esetében, akár vételi vagy eladási, ahhoz, hogy be legyen zárva az ellentétes irányú lépést kell megtenni, és ami nagyon fontos, hogy azonos értékben, így a pozíció nettó értéke nulla lesz (de nem a pozíción lévő profit vagy veszteség). Ha valakinek eladott egy devizát, akkor egyidőben vételi pozíciója is van egy másik devizában.

Tranzakció típusok az FX piacon

Mikor a Forex piacról beszélünk akkor számos termék, illetve tranzakció típust vehetünk számba, amelyek közül a legfontosabbak a következők: spot (promt), forward (tőzsdén kívüli határidős ügyletek), swap (csere ügyletek), határidős ügyletek illetve opciók.
A spot (promt) ügylet nem más, mint mikor szimultán, egyszerűen átváltunk egyik nemzet pénznemét egy másikéra. A spot ár az adott piaci árat mutatja a bázis deviza vonatkozásában. A spot ügyletek nem kívánnak azonnali elszámolást, vagyis azonnali fizetést. Konvencionálisan, az elszámolás napja, más néven értéknapja a tranzakciótól számított második üzletnap (T+2). A dollár tranzakciók többsége egy automatizált rendszeren keresztül kerülnek elszámolásra New Yorkban, az úgynevezett CHIPS-en keresztül (Clearing House Interbank Payments System), amely a célt szolgálja, hogy kiszámítja, nettósítja az összes pozíciót bárkihez is tartozzék, vagyis az elszámoló ház feladatait látja el ez a rendszer.
A tőzsdén kívüli határidős ügyletek (forward outright) olyan tranzakciók, amelyek egy jövőbeni időpontra köttetnek (lejáratra) és egy bizonyos összegű deviza teljesítésére vonatkozik szintén egy adott mennyiségű devizára. A váltási árfolyam a megállapodáskor kerül meghatározásra, de a fizetés és teljesítés csak a lejárat napján esedékes. A forward árfolyamokat általában egy, kettő, három, hat és tizenkét hónapra jegyzik, habár megegyezés szerint lehet hosszabb is a lejárat. Akárcsak a spot ügyleteknél az érték nap itt is a második üzleti napon történik teljesítés után.

A csereügyletek (swap) olyan bankközi tranzakciók, amelynek során szimultán vásárlása és eladása történik meg egy adott összegű devizának két különböző értéknapra. A legépszerűbb swap ügyletek a spot against forward ügyletek, amelynek esetében az ügyletet végrehajtó elsőnek spot árfolyamon vesz, majd azt eladja a határidős piacon egy adott árfolyamon ugyanannak, akitől spot-on vásárolt. A másik népszerű ügylet a Forward-forward, melynek során az ügyletet végrehajtó személy mindkét ügyletet a határidős piacon hajtja végre akár vesz, akár elad; a vétel és eladás közötti különbség adja a két deviza közötti kamat differenciált. A harmadik gyakran használatos swap ügylet, az úgynevezett Nondeliverable swap, vagyis a nem leszállítandóteljesítendő csereügylet, melynek tulajdonságai és dokumentálása megegyezik a hagyományos csereügyletével, annyi különbséggel, hogy ezek csakis amerikai dollárban számolhatóak el és a másik, nem-dollár devizát nem kell leszállítani/kifizetni, ennek általában az az oka, hogy egyes devizák nem túl likvidek, vagy azok piaca.
Az opciók olyan fajta derivatívák, melyek joggal ruházzák fel birtokosát, hogy a mögöttes terméket eladhassa, vagy vehesse egy adott árfolyamon lejáratig (Amerikai opció) vagy a lejárat napján (Európai opció). A mögöttes termék, vagyis ami az opció tárgyát képezi, igen széles skálán mozog, kezdve a részvényektől, az árutőzsdés termékeken keresztül a devizákig. A két alapvető opciófajta létezik: a vételi illetve az eladási. Két fél létezik az opció kereskedés során: az egyik az opciót vásárló, és ezáltal ő lesz az opció tulajdonos, és a másik az, aki kiírta, tehát kiíró, (eladó) eladta a jogot, opciót.

A határidős kontraktusok ugyan azt a gazdasági célt szolgálják, mint a forward ügyletek bizonyos különleges, intézményes tulajdonságokkal kiegészülve. Az első ilyen dolog az, hogy a határidős termékeket, szervezett tőzsdéken kereskedik és ennek következtében a tranzakció szempontjából lényegtelen, hogy kik a részvevők, felek. A határidős kereskedés meglehetősen sok termékre lehetséges, amely magába foglalja az árutőzsdei termékeket, mint az agrikultúrális termékek, fémek, ásványok (beleértve a energia forrásokat), devizákat, illetve egyéb pénzügyi termékeket, mint például kötvényeket, részvényindexeket, és határidős kamat kontraktusokat. Végezetül, ami nagyon fontos az az, hogy a határidős kontraktusok szabványosított, standardizált mérettel, lejárattal, kifutással rendelkeznek. Talán a legfontosabb tulajdonságok egyike az a határidős pozícióknak, hogy a kontraktusok értékét folyton a piachoz igazítják napi szinten, így ha eltér a kötési árfolyamtól, akkor a különbözetet ki kell egyenlíteni. Nagyon fontos, hogy a tőzsde vállalja a felelősséget a kifizetésekért és pénzbehajtásokért napi szinten.

Piaci Dinamizmusok

A Forex piac mérete és likviditása igencsak meggyőző. Felmérések szerint egyes, leginkább kereskedett devizapárok árfolyamai, mint a GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY egy napon belül akár 18,000-szer is változhatnak. Pénzügyi központokban, tőzsdéken, kereskedési rendszereken keresztül bankok és egyéb intézmények folytatnak deviza, illetve egyéb Forex ügyleteket, amelyekben főként az amerikai dollárba, kanadai dollárba, angol fontba, ausztrál dollárba, újzélandi dollárba, japán jenbe és még egyéb egzotikus devizákban kötnek minden percben és másodpercben. Globális mivoltát tekintve igencsak kedvező abból a szempontból is ez a piac, hogy ahogy haladunk körbe a Föld körül egymás után nyitnak a különböző pénzügyi központok. Átfedik egymást időben, ezáltal lehetőség nyílik a folyamatos kereskedésre, így gyakorlatilag a hét minden napján tudunk kereskedni péntek késő estig, az amerikai piacok zárásáig, illetve már vasárnap késő estétől újra kezdhetjük mikor az ázsiai piacok nyitnak. Ezáltal létrejön egy 24 órás piac, amelyet a hihetetlenül nagy kereskedési volumenek tesznek likviddé és dinamikussá. Az alábbi grafikon mutatja a kereskedési idő ciklusait és az átlagos ’’mélységét” a piacnak bizonyos üzleti/kereskedési órák tekintetében.